Honorary Doctorate

Doctor of Science, honoris causa

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

John Pendry
Zhang Boli

2009

Stanley Osher

2008

Rao Zihe
John Meurig Thomas

2007

Shen Yuen-ron

2006

Lu Jeu Sham

2005

Moses H W Chan

2004

Chen Keji
Lotfi A Zadeh

2003

Sunney I Chan
Samuel C C Ting

2002

James W Bridges
Gene H Golub
Xiao Peigen

2001

Alfred Y Cho
Deng Tietao

2000

Anthony D Bradshaw
Daniel C Tsui

1999

Paul C W Chu
Chen-ning Yang

1998

Wang Yuan
Zhou Guangzhao

1996

Tien Chang-lin
Tsai Khi-rui

1995

Wang Dazhong

1994

Lee Yuan-tseh

1993

William C Winegard