Honorary Doctorate

Doctor of Science, honoris causa

2020

Professor Dame Wendy Hall

Professor Ng Ching-fai

Dr Harry H Y Shum

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

John Pendry
Zhang Boli

2009

Stanley Osher

2008

Rao Zihe
John Meurig Thomas

2007

Shen Yuen-ron

2006

Lu Jeu Sham

2005

Moses H W Chan

2004

Chen Keji
Lotfi A Zadeh

2003

Sunney I Chan
Samuel C C Ting

2002

James W Bridges
Gene H Golub
Xiao Peigen

2001

Alfred Y Cho
Deng Tietao

2000

Anthony D Bradshaw
Daniel C Tsui

1999

Paul C W Chu
Chen-ning Yang

1998

Wang Yuan
Zhou Guangzhao

1996

Tien Chang-lin
Tsai Khi-rui

1995

Wang Dazhong

1994

Lee Yuan-tseh

1993

William C Winegard